Voorgestelde statuten voor de oprichting van Invest-NL N.V. conform het voorstel van de wet houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL
titel Voorgestelde statuten voor de oprichting van Invest-NL N.V. conform het voorstel van de wet houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL
datum 16-01-2019Is bijlage bij