Uitspraak Raad van State van 26 maart 2008 inzake verlenen vergunning voor uitbreiding/wijziging veebestand op pelsdier- en rundveehouderij in de omgeving van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen (5 blzn.)
titel Uitspraak Raad van State van 26 maart 2008 inzake verlenen vergunning voor uitbreiding/wijziging veebestand op pelsdier- en rundveehouderij in de omgeving van het Natura 2000-gebied Kampina en Oisterwijkse Vennen (5 blzn.)
datum 04-11-2019Is bijlage bij