Wijziging van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 (20 december 2007, 20 blzn.)
titel Wijziging van het Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 (20 december 2007, 20 blzn.)
datum 04-11-2019Is bijlage bij