Aanvullend advies van de Raad voor de rechtspraak van 5 februari 2020 over de werklast-, implementatie- en IT-gevolgen van het gewijzigd voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning
titel Aanvullend advies van de Raad voor de rechtspraak van 5 februari 2020 over de werklast-, implementatie- en IT-gevolgen van het gewijzigd voorstel van wet van de leden Bergkamp en Van Wijngaarden tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet basisregistratie personen in verband met het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning
datum 10-02-2020Is bijlage bij