Voorgestelde statuten voor de oprichting van Invest International B.V. conform het voorstel van de wet houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International
titel Voorgestelde statuten voor de oprichting van Invest International B.V. conform het voorstel van de wet houdende machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest International
datum 02-09-2020Is bijlage bij