Bijlage 4 Advies steekproefomvang controletellingen verkiezingsuitslagen (Methodeadvies CBS, 3 pag.)
titel Bijlage 4 Advies steekproefomvang controletellingen verkiezingsuitslagen (Methodeadvies CBS, 3 pag.)
datum 27-01-2021Is bijlage bij