Bijlage 6 Evaluatie KiK-pilots: Evaluatie van 11 Wkb‐projecten uitgevoerd met KiK (gBOU, 16 februari 2020, 45 pag.)
titel Bijlage 6 Evaluatie KiK-pilots: Evaluatie van 11 Wkb‐projecten uitgevoerd met KiK (gBOU, 16 februari 2020, 45 pag.)
datum 04-03-2021Is bijlage bij