Ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
titel Ontwerpbesluit houdende verlenging van de geldingsduur van de Tijdelijke wet verkiezingen covid-19
datum 21-05-2021Is bijlage bij