Voorstel voor een Verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (COM(2021)420)
titel Voorstel voor een Verordening tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen of terrorismefinanciering (COM(2021)420)
datum 20-07-2021


Is bijlage bij