Bijlage 1 Beantwoording vragen GroenLinks Tweede Kamer over de herziening van het internationale belastingsysteem bij het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
titel Bijlage 1 Beantwoording vragen GroenLinks Tweede Kamer over de herziening van het internationale belastingsysteem bij het wetsvoorstel Wet implementatie belastingplichtmaatregel uit de tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking
datum 13-10-2021


Is bijlage bij