Beslisnota bij 36312 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling)
titel Beslisnota bij 36312 Nota naar aanleiding van het verslag inzake wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet implementatie Richtlijn kleineondernemersregeling)
datum 10-05-2023


Is bijlage bij