Beslisnota bij Kamerbrief Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-K)
titel Beslisnota bij Kamerbrief Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (Kamerstuk 36350-K)
datum 21-06-2023


Is bijlage bij