Beslisnota bij Kamerbrief 36454 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs
titel Beslisnota bij Kamerbrief 36454 Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs
datum 05-12-2023


Is bijlage bij