Beslisnota bij Kamerbrief inzake gevolgen van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (Kamerstuk 36454)
titel Beslisnota bij Kamerbrief inzake gevolgen van het controversieel verklaren van het wetsvoorstel schrappen grondslag kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs (Kamerstuk 36454)
datum 12-01-2024


Is bijlage bij