Parlementaire activiteiten van A. de Jager (VVD) in eerdere zittingsperiodes