Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag A. Nanninga (FVD)groen handje met duim omhoog 96rood handje met duim omlaag 15

 • Tegen
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Goedkeuring Protocol Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Noord-Macedonië (35.180)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet experiment gesloten coffeeshopketen (34.997)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kox (SP) c.s. over onderzoek naar een goede infrastructuur voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking (34.956, G)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Deactivering van de quotumheffing (34.956)
 • Voor
  12 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het stopzetten van geplande subsidies voor hout-bijstook in kolencentrales (35.300, O)
 • Voor
  12 november 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (35.258 (R2130))
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over de ouderenkorting (35.300, K)
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over opschorting van het wetgevingsproces met betrekking tot de verkiezing van de Eerste Kamer (35.300, L)
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een significante lastenverlichting voor werkenden en ouderen (35.300, J)
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over een quick scan naar vergelijkbare risico's PAS (35.300, I)
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over rationalisatie van de Natura 2000 gebieden (35.300, H)
 • Tegen
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over opnemen van krimp van de veestapel als beleidsinstrument in het stikstofreductiebeleid (35.300, E)
 • Tegen
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over structurele toevoeging van geld aan de onderwijsbegroting om lonen gelijk te trekken (35.300, D)
 • Tegen
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over onafhankelijk onderzoek naar de versterking van de rechtsstaat (35.300, C)
 • Voor
  5 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over politieke ambtsdragers die de wet niet uitvoeren (35.300, A)
 • Tegen
  5 november 2019 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (35.058)
 • Voor
  5 november 2019 (Hamerstuk)
  Aanscherping strafrechtelijke aansprakelijkheid ernstige verkeersdelicten (35.086)
 • Voor
  5 november 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Australië (35.243)
 • Voor
  5 november 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst op het gebied van betrekkingen en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten en Nieuw-Zeeland (35.244)
 • Voor
  29 oktober 2019 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet op de orgaandonatie (35.161)
 • Voor
  29 oktober 2019 (Hamerstuk)
  Overeenkomst eengemaakt octrooigerecht en Verordening tot instelling eenheidsoctrooibescherming (35.187 (R2124))
 • Voor
  29 oktober 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoering wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (35.259)
 • Voor
  29 oktober 2019 (Hamerstuk)
  Herziening verlies rechtspersoonlijkheid CIZ (35.270)
 • Voor
  15 oktober 2019 (Hamerstuk)
  Wet medische hulpmiddelen (35.043)
 • Voor
  15 oktober 2019 (Hamerstuk)
  Goedkeuring Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Cuba (35.186)