Dr. A.H. Flierman (CDA)foto van Flierman, A.H.

Anne Flierman (1955) is sinds 16 juni 2009 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Flierman is voorzitter van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Tot 1 mei 2013 was hij voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente.

De heer Flierman is sinds 30 juni 2015 Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer.Personalia

 • geboren te Emmen, 12 november 1955
 • gehuwd te Hellendoorn, 2 november 1979

kinderen

 • 3 zonen

woonplaats

 • Markelo, Overijssel

levensbeschouwing

 • protestants

Opleidingen

 • geschiedenis, Rijksuniversiteit Leiden, van 1974 tot 1979
 • gymnasium-a te Vlaardingen, van 1968 tot 1974

Promotie

 • letteren, Rijksuniversiteit Leiden, 1984

overige

 • Harvard Business School, Leading change and organisational renewal, 2004
 • Krauthammer International, top-management training, 1998

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 16 juni 2009
 • Voorzitter Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vanaf 1 mei 2013
 • Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente te Enschede vanaf 1 augustus 2005 tot 1 mei 2013
 • Vicevoorzitter College van Bestuur (belast met financiën en personeelsbeleid), Universiteit Maastricht vanaf 1 april 2001 tot 1 augustus 2005
 • Gemeentesecretaris Gemeente Arnhem vanaf 1996 tot 2001
 • Secretaris-directeur Stadsregio Rotterdam vanaf 1993 tot 1996
 • Directeur Algemene bestuurszaken, gemeente Rotterdam, tevens secretaris Overlegorgaan Rijnmondgemeenten vanaf 1990 tot 1993
 • Hoofd Afdeling begrotingszaken en control, directie financiën, gemeente Rotterdam vanaf 1987 tot 1990
 • Beleidsadviseur Afdeling Financiën, gemeente Rotterdam vanaf 1983 tot 1987
 • Ambtenaar (begrotingsinspecteur) Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen vanaf 1980 tot 1983

andere activiteiten

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landschap NL vanaf 1 oktober 2018
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Landschap Overijssel vanaf 1 oktober 2016
 • Lid van het bestuur European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) vanaf 23 oktober 2015
 • Voorzitter 'innovative medical devices initiative' (IMDI.NL) vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2018
 • Lid Raad van Toezicht Nuffic vanaf januari 2014
 • Voorzitter Raad van Toezicht stichting samenwerkende ziekenhuizen Achterhoek (Santiz) vanaf 1 mei 2013
 • Lid Raad van Commissarissen Cogas BV vanaf 1 oktober 2010
 • Informateur collegebesprekingen Gemeente Wierden vanaf maart 2010 tot maart 2010
 • Lid Hochschulrat van de Technische Universität Hamburg-Harburg vanaf 1 januari 2009 tot 1 april 2016
 • Onafhankelijk voorzitter van de Strategische Adviescommissie voor het fysieke domein (StrAC) Overijssel vanaf 2008 tot 2016
 • Voorzitter European Consortium of Innovative Universities (ECIU) vanaf 2008 tot 2014
 • Lid innovatieplatform Twente vanaf 2006 tot 2014
 • Bestuurslid, later voorzitter Federatie van Technische Universiteiten in Nederland (3TU federatie) vanaf 2006 tot 2014
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Onderwijsstichting Movare (Kerkrade en omstreken) vanaf 2005 tot 2006
 • Penningmeester en vervolgens voorzitter Schoolbestuur bijzonder onderwijs Woerden vanaf 1983 tot 1993
 • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Thuiszorg Westelijke Mijnstreek
 • Voorzitter stuurgroep bedrijfsvoering van de VSNU
 • Voorzitter Stichting Life Sciences Incubator Maastricht en president-commissaris van Biopartner Maastricht BV
 • Lid stuurgroep ICT en organisatie van SURF, de gezamenlijke ICT-organisatie van WO en HBO
 • Commissaris NV "Wonen boven Winkels Maastricht"
 • Bestuurslid VNG-afdeling Gelderland
 • Bestuurslid Stichting Geschiedschrijving Arnhem
 • Lid redactie van Bestuurskunde, wetenschappelijk tijdschrift van de Vereniging van Bestuurskunde
 • Lid van de Raad van Toezicht Orbis Medisch - en Zorgconcern te Sittard
 • Lid adviescommissie Pieken in de Delta Oost-Nederland
 • Lid bestuur toneelgezelschap "Oostpool" te Arnhem

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Raad van Toezicht Stichting Landschap NL vanaf 1 oktober 2018
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Stichting Landschap Overijssel vanaf 1 oktober 2016
 • Lid van het bestuur European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) vanaf 23 oktober 2015
 • Lid Raad van Toezicht Nuffic vanaf januari 2014
 • Voorzitter Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) vanaf 1 mei 2013
 • Voorzitter Raad van Toezicht stichting samenwerkende ziekenhuizen Achterhoek (Santiz) vanaf 1 mei 2013
 • Lid Raad van Commissarissen Cogas BV vanaf 1 oktober 2010

afgesloten

 • Voorzitter 'innovative medical devices initiative' (IMDI.NL) vanaf 1 juli 2014 tot 1 januari 2018
 • Informateur collegebesprekingen Gemeente Wierden vanaf maart 2010 tot maart 2010
 • Lid Hochschulrat van de Technische Universität Hamburg-Harburg vanaf 1 januari 2009 tot 1 april 2016
 • Onafhankelijk voorzitter van de Strategische Adviescommissie voor het fysieke domein (StrAC) Overijssel vanaf 2008 tot 2016
 • Voorzitter European Consortium of Innovative Universities (ECIU) vanaf 2008 tot 2014
 • Lid innovatieplatform Twente vanaf 2006 tot 2014
 • Bestuurslid, later voorzitter Federatie van Technische Universiteiten in Nederland (3TU federatie) vanaf 2006 tot 2014
 • Voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente te Enschede vanaf 1 augustus 2005 tot 1 mei 2013

Partijpolitieke functies

vorige

 • lid van de adviesgroep Binnenlandse Zaken van de CDA Tweede Kamerfractie
 • lid commissie staatkundige vernieuwing, Wetenschappelijk Instituut CDA
 • lid redactie Bestuursforum (orgaan van de CDA-bestuurdersvereniging), van 1996 tot 2005
 • lid CDA commissie modelgemeenteprogramma, van 1996 tot 1997
 • voorzitter afdelingsbestuur CDA Woerden, van mei 1993 tot december 1995

Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 24 april 2013

buitenlandse

 • Bundeskreuz Verdienst 1e kl., oktober 2007

Publicaties

 • "'Het centrale punt in de reederswereld'. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging, 1905-1980 : vijfenzeventig jaar ondernemingsorganisatie in de zeevaart" (dissertatie, 1984)

Geschenken

 • Fles Champagne Moët Chaudon, december 2015

Anciënniteit

3628 dagen
(16 juni 2009 tot heden)