Dr. C.J. Gradenwitz MPA MJur

Christward Gradenwitz was van 1 juli 2008 tot 1 mei 2016 Eerste plaatsvervangend griffier en tevens hoofd van de afdeling Inhoudelijke Ondersteuning.