Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA)Ank Bijleveld

Ank Bijleveld-Schouten is sinds 26 oktober 2017 minister van Defensie.

Zij was van 1 november 2019 tot 14 april 2020 minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.