Drs. A. van Boven (VVD)Anthony (Ton) van Boven was van 3 juni 1980 tot 10 juni 1981 en van 30 november 1982 tot 13 juni 1995 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer. De heer Van Boven is op 6 mei 2009 overleden. Hij is herdachtPDF-document in de plenaire vergadering van dinsdag 19 mei 2009.


Anciënniteit

4950 dagen
(30 november 1982 tot 13 juni 1995)
(3 juni 1980 tot 10 juni 1981)