Drs. C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)Cora van Nieuwenhuizen

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (1963) is sinds 26 oktober 2017 minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Zij was van 15 januari 2021 tot 20 januari 2021 minister van Economische Zaken en Klimaat.