Drs. H.J. Pijlman (D66)foto van Pijlman, H.J.

Henk Pijlman (1955) is vanaf 9 juni 2015 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

 • geboren te Tjalleberd; gem. Heerenveen, 10 maart 1955

woonplaats

 • Groningen, Groningen

Opleidingen

 • geschiedenis en Fries, Rijksuniversiteit Groningen
 • geschiedenis en Nederlands, lerarenopleiding "Ubbo Emmius" te Groningen

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 9 juni 2015
 • Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool te Groningen vanaf september 2004
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool te Groningen vanaf 16 september 2000 tot september 2004
 • Wethouder (van onderwijs, sport, cultuur en bestuurlijke vernieuwing) van Groningen vanaf 1 april 1990 tot 6 september 2000
 • Lid gemeenteraad van Groningen vanaf 17 april 1985 tot 6 september 2000
 • Leraar geschiedenis, Kamerlingh Onnes College te Groningen tot 1990

andere activiteiten

 • Lid Strategic Board Avebé vanaf oktober 2016
 • Ambassadeur Eurosonic-Noorderslag vanaf juni 2016
 • Lid Strategic Board Energy Valley vanaf 1 januari 2015
 • Lid Raad van Toezicht Beta-Techniek vanaf 1 september 2012
 • Voorzitter Raad van toezicht Noord Nederlands Orkest (N.N.O) vanaf 1 juni 2012
 • Lid Raad van Toezicht Groninger Museum, vanaf maart 2013

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Strategic Board Avebé vanaf oktober 2016
 • Ambassadeur Eurosonic-Noorderslag vanaf juni 2016
 • Lid Strategic Board Energy Valley vanaf 1 januari 2015
 • Lid Raad van Toezicht Beta-Techniek vanaf 1 september 2012
 • Voorzitter Raad van toezicht Noord Nederlands Orkest (N.N.O) vanaf 1 juni 2012
 • Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool te Groningen vanaf september 2004
 • Lid Raad van Toezicht Groninger Museum, vanaf maart 2013


Partijpolitieke functies

vorige

 • fractievoorzitter D66 gemeenteraad van Groningen, van 1986 tot 1990
 • lid hoofdbestuur D66, van 1986 tot 1990
 • lid bestuur D66, afdeling Groningen, van 1981 tot 1985

Onderscheidingen

overige

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 6 september 2000

Geschenken

 • 2 kaartjes voor de Esscher tentoonstelling in Leeuwarden, 23 juli 2018

Anciënniteit

1253 dagen
(9 juni 2015 tot heden)