Drs. J.H. Eigeman (PvdA)Jean Eigeman (1954) was van 10 juni 2003 tot 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.


Anciënniteit

2919 dagen
(10 juni 2003 tot 7 juni 2011)