Parlementaire activiteiten van drs. L.P. Middel (PvdA) in eerdere zittingsperiodes