Drs. M.J.Th. Martens (CDA)foto van Martens, M.J.Th.

Maria Martens (1955) is vanaf 7 juni 2011 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is de secretaris van de fractie.

Mevrouw Martens is voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Personalia

 • geboren te Doetinchem, 8 januari 1955
 • gehuwd

woonplaats

 • Nijmegen, Gelderland

levensbeschouwing

 • Rooms-Katholiek

Opleidingen

 • theologie, faculteit Godgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen
 • gymnasium-b, St. Ludgercollege te Doetinchem

overige

 • mediatoropleiding (NMI)
 • marketing (Nima A en B bij SRM)
 • bedrijfsvoering, bedrijfsbeheer (Stichting Opleidingen Metaal)

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Lid Europees Parlement vanaf 20 juli 1999 tot 14 juli 2009
 • Studiesecretaris Verband van Katholieke Maatschappelijke Organisaties vanaf 1988 tot 1999
 • Secretaris buitenland Nederlandse Missieraad vanaf 1984 tot 1988
 • Docent levensbeschouwing, St. Ludgercollege te Doetinchem vanaf 1984 tot 1984

andere activiteiten

 • Lid organiserend comité Eerste Europese Sociale Week, Brussel vanaf maart 1997 tot maart 1997
 • Voorzitter Nederlands Bisschoppelijk Comité voor het jubileumjaar 2000 vanaf 1996 tot 2000
 • President (lid bestuur van 1992 tot 1996) Europees lekenforum vanaf 1996 tot 2000
 • Lid kerncomité en bestuur Christelijk Sociaal Congres vanaf 1990 tot 1997
 • Lid sectie Internationale Zaken Raad van Kerken Nederland
 • Secretariaat werkgroep Kerk en Staat van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving
 • Lid bestuur Bijbels Openluchtmuseum
 • Secretaris bestuur Dekenaat Nijmegen
 • Vicevoorzitter Katholiek Studie Centrum (Radboud Universiteit Nijmegen)
 • Lid bestuur Stichting De Christelijke Pers (dagblad Trouw)
 • Lid bestuur Internationaal Instituut Jacques Maritain te Rome
 • Lid Raad van Bijstand KRO
 • Lid College van Bestuur Katholieke Theologische Universiteit Utrecht

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Lid Finanzrat Dominicanessen van Bethanië vanaf 1 oktober 2017
 • Bestuurslid (voorzitter van 1 juli 2017 tot 1 juli 2018) Rotary Club Rijk van Nijmegen vanaf 1 juli 2016 tot 1 juli 2019
 • Lid bestuur Thijmgenootschap vanaf 2014
 • Lid bestuur Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving vanaf 2013
 • Lid Raad van Toezicht 's-Heeren Loo Zorggroep vanaf januari 2011
 • Lid bestuur Stichting Janivo vanaf januari 2011
 • Lid bestuur vrienden van de Kerk der Friezen te Rome vanaf 2005
 • Lid bestuur Fonds Bemmel Haalderen

afgesloten

 • Informateur gemeente Doetinchem vanaf 29 maart 2018 tot 11 april 2018
 • Lid Buitenland Commissie COMECE vanaf 2015 tot 2017
 • Senior Parliamentary Advisor Somalie bij AWEPA vanaf 2013 tot 2015
 • Voorzitter Stichting Vrienden van Bhutan vanaf 2011 tot 2015
 • Politiek coördinator bij AWEPA vanaf 2011 tot 2015
 • Lid Parochiebestuur De Verrijzenis, H. Landstichting vanaf 2011 tot 2012
 • Voorzitter Raad van Toezicht Simavi vanaf juli 2010 tot 1 januari 2018
 • Lid bestuur Nijmeegs Carmelfonds tot 2017

Partijpolitieke functies

 • fractiesecretaris CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Voorzitter selectiecommissie lijsttrekker en kandidatenlijst CDA Gelderland Provinciale Statenverkiezingen 2019

vorige

 • voorzitter wervings- en selectiecommissie voorzitter en bestuursleden CDA Nijmegen, 2015
 • lid adviescommissie kandidaatstelling Europees Parlement, 2013
 • lid Commissie Hertaling Uitgangspunten, 2012
 • lid vertrouwenscommissie lijsttrekker Provinciale Staten 2011 (2010)
 • lid adviescommissie selectie Tweede Kamer leden, 2010
 • adviseur BPO, het CDA-bewindsliedenoverleg, van 2007 tot 2009
 • adviseur van Commissie Buitenland , van 2004 tot 2009
 • lid bestuur en trainer Eduardo Frei Stichting (EFS)
 • adviseur Landelijk Bestuur CDA, van 2007 tot 2009
 • voorzitter Commissie Evaluatie Verkiezingen Nijmegen 2002
 • voorzitter CDA Nijmegen, voorjaar 1994 tot oktober 1998
 • voorzitter programmacommissie Nijmegen (Verkiezingen 1994)
 • gastdocent kaderschool CDA
 • redactie CDV (maandblad Wetenschappelijk Instituut voor het CDA)
 • voorzitter CDAV Nijmegen
 • lid werkgroep gezinsbeleid CDA Landelijk
 • lid Partijraad voor Gelderland
 • lid Pilot-project CDA-Nijmegen (t.b.v. ontwerp-model nieuwe aanpak voor werving nieuwe kiezers in grote steden)

Activiteiten

 • stamgast Standpuntcafé Radio 1, van 2007 tot 2010
 • verkiezingswaarnemer Honduras in 2009, Georgië in 2013, Oekraïne in 2014
 • gastcolleges

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, 8 september 2009

overige

 • nominatie Europarlementariër van het Jaar 2008
 • Europarlementariër van het Jaar 2007

Anciënniteit

2872 dagen
(7 juni 2011 tot heden)