Drs. M.J. van Rooijen (50PLUS)drs. M.J. van Rooijen (50PLUS) 1

Martin van Rooijen (1942) is sinds 11 juni 2019 lid van de 50PLUS-fractie in de Eerste Kamer. Hij is vanaf 11 juni 2019 fractievoorzitter.

De heer Van Rooijen was eerder lid van de Eerste Kamer van 9 juni 2015 tot 23 maart 2017.Personalia

 • geboren te Drunen, 31 juli 1942
 • gehuwd

 

kinderen

 • 2 zoons en 1 dochter

 

woonplaats

 • Oegstgeest, Zuid-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

afgesloten

 • Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 50PLUS vanaf 1 oktober 2015 tot 1 juli 2018
 • Voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG, vanaf 4 september 2012 vanaf 1 juli 2012 tot 30 november 2016

Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • H.b.s.-a, R.K. "Sint Franciscus College" te Rotterdam

hoger beroepsonderwijs

 • Rijksbelastingacademie te Rotterdam, tot 1964

wetenschappelijk onderwijs

 • Economie: fiscaal-economische studierichting, Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam, tot 1967

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019 en eerder vanaf 9 juni 2015 tot 22 maart 2017
 • Adviseur College Sanering Zorginstellingen vanaf 2012 tot mei 2015
 • Voorzitter Raad van Bestuur GGZ Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom vanaf mei 2010 tot december 2011
 • Gemachtigde en deskundige, College Sanering Zorginstellingen vanaf 2005 tot september 2012
 • Directeur ad interim, retail international, NUON vanaf 2000 tot 2001
 • Directeur ad interim, Internationale Projectontwikkeling Duurzame Energie, NUON vanaf 1999 tot 2000
 • Management consultant vanaf 1996 tot mei 2015
 • Lid CTSV (College van Toezicht sociale verzekeringen) vanaf 1 januari 1995 tot april 1996
 • Director European Tax Services "Coopers & Lybrand Europe" te Amsterdam vanaf 1 augustus 1991 tot 1 januari 1995
 • Partner "Coopers & Lybrand Dijker van Dien" vanaf 1 november 1989 tot 1 augustus 1991
 • Directeur public affairs, Shell Nederland B.V. te Rotterdam vanaf 1986 tot 1 november 1989
 • Lid Raad van Bestuur: portefeuille financiën, NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) vanaf augustus 1984 tot november 1986
 • Hoofd Coal Devision, Shell Nederland Verkoopmaatschappij, tevens directeur Maasvlakte Coal Terminal vanaf februari 1981 tot augustus 1984
 • Medewerker afdeling planning, Koninklijke Shell te Londen vanaf 1 september 1980 tot 1981
 • Lid Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 1 november 1977 tot 1 september 1980
 • Staatssecretaris van Financiën (belast met fiscale aangelegenheden) vanaf 21 december 1973 tot 14 oktober 1977
 • Hoofd fiscale afdeling, Biliton-concern, Koninklijke Shell Groep vanaf 1 juli 1972 tot december 1973
 • Fiscal accountant, Koninklijke Shell Groep vanaf 1 december 1968 tot 1 juli 1972
 • Juridisch adviseur Bureau verdragen, directie internationale fiscale zaken, ministerie van Financiën vanaf april 1967 tot 1 december 1968
 • Inspecteur van 's Rijks belastingen tot 1 december 1968

andere activiteiten

 • Lid Fractie 50PLUS Tweede Kamer der Staten-Generaal vanaf 23 maart 2017 tot 10 juni 2019
 • Lid bestuur Stichting Wetenschappelijk Bureau 50PLUS vanaf 1 oktober 2015 tot 1 juli 2018
 • Voorzitter Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden KNVG, vanaf 4 september 2012 vanaf 1 juli 2012 tot 30 november 2016
 • Voorzitter NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) vanaf maart 2010 tot 23 mei 2012
 • Lid Commissie nadeelcompensatie ziekenhuizen (commissie-Havermans), ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vanaf 2008 tot 2008
 • Voorzitter KNAU (Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie) vanaf 26 april 2003 tot 1 september 2005
 • Lid bestuur Stichting Prioriteit Staal Participaties, Staal Bankiers vanaf 1995 tot 1999
 • Lid licentiecommissie betaald voetbal, KNVB vanaf maart 1986 tot 1989
 • Lid Raad van Commissarissen Turmac B.V. vanaf 1978 tot 1991
 • Voorzitter BBI (Budget Bewakings Instituut), Betaald Voetbal vanaf 1978 tot maart 1986
 • Inspecteur van 's Rijksbelastingen vanaf 1 januari 1965 tot 1 december 1968
 • Lid bestuur EDCS (Economical Development Cooperative Society)
 • Voorzitter sectie betaald voetbal, KNVB (Koninklijke Nederlandse Voetbalbond), van oktober 1989 tot mei 1993; tevens vicevoorzitter KNVB

Partijpolitieke functies

afgesloten

 • Voorzitter commissie financiën, Tweede Kamerfractie CDA vanaf 1977 tot 1980
 • Voorzitter politiek jongeren contact te Rotterdam vanaf 1963 tot 1965
 • Lid bestuur KVP-jongerenorganisatie vanaf 1961 tot 1964


Publicaties

 • Publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over de economische dubbele heffing over divendend in de E.E.G.
 • Publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over het vruchtgebruik
 • Publicatie in een fiscaal vaktijdschrift over Nederlandse vennootschapsbelasting

Onderscheidingen

ridderorden

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, 11 april 1978

Reizen

 • Dienstreis Verenigde Naties Eerste Kamer & Tweede Kamer vanaf 23 februari 2020 tot 27 februari 2020

Geschenken

 • Kerstpakket 2019, 19 december 2019
 • Kerstpakket 2020, 20 december 2020

Anciënniteit

1488 dagen
(11 juni 2019 tot heden)
(9 juni 2015 tot 22 maart 2017)