Drs. M.W. Gout-Van Sinderen (D66)



portretfoto drs. M.W. Gout-Van Sinderen

Marion Gout-Van Sinderen (1954) is sinds 12 maart 2019 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.



Personalia

 • Utrecht, 26 maart 1954
 • gehuwd

kinderen

 • 2 kinderen

woonplaats

 • Wassenaar, Zuid-Holland

Opleidingen

 • Algemene Economie, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1972 tot 1979
 • HBS, Christelijk Lyceum te Alphen aan den Rijn, 1966 tot 1972

overige

 • Ecole Nationale d'Administration te Parijs, 1985 tot 1985
 • Pensioenopleiding Geschiktheidsniveau A en B te Baarn, 2014 tot 2015

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 maart 2019
 • Algemeen directeur Medisch Specialisten Noord West, voorzitter Algemeen Bestuur vanaf juni 2015
 • President-Directeur ProRail vanaf 2011 tot juli 2014
 • Commandant Commando Dienstencentra, Ministerie van Defensie vanaf 2006 tot 2011
 • Plv. Secretaris-Generaal Ministerie van Defensie vanaf 2003 tot 2006
 • Directeur Provincie Zuid-Holland Provincie Zuid-Holland vanaf 1999 tot 2003
 • Voorzitter Strategische Beleidsgroep, Ministerie van Verkeer en Waterstaat vanaf 1991 tot 1999
 • Beleidsmedewerker en afdelingshoofd Ministerie van Economische Zaken vanaf 1980 tot 1991

andere activiteiten

 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM vanaf januari 2019
 • Lid Gemeenteraad Wassenaar vanaf 24 april 2018
 • Voorzitter Raad van Toezicht KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) vanaf juni 2017
 • Bestuursvoorzitter Cultuurpodium Boerderij Zoetermeer vanaf juli 2014
 • Docent Nationaal Register (Governance vraagstukken) vanaf 2014
 • Lid Raad van Advies ROC Midden Nederland vanaf 2012 tot 2015
 • EIM (Europese Infrastructuur Managers) Plv. voorzitter vanaf 2012 tot 2014
 • Voorzitter Raad van Advies lntercoach en executive coach vanaf 2012
 • Lid Raad van Toezicht Spoorwegmuseum vanaf 2011 tot 2014
 • Lid Raad van Commissarissen Wooncorporatie Ymere Lid Audit Commissie, lid commissie Vastgoed vanaf 2009 tot 31 december 2017
 • Plv. voorzitter Raad van Toezicht van de Haagse Hogeschool, voorzitter Auditcommissie vanaf 2008 tot 2017

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM vanaf januari 2019
 • Lid Gemeenteraad Wassenaar vanaf 24 april 2018
 • Voorzitter Raad van Toezicht KNMT (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde) vanaf juni 2017
 • Algemeen directeur Medisch Specialisten Noord West, voorzitter Algemeen Bestuur vanaf juni 2015
 • Bestuursvoorzitter Cultuurpodium Boerderij Zoetermeer vanaf juli 2014
 • Docent Nationaal Register (Governance vraagstukken) vanaf 2014
 • Voorzitter Raad van Advies lntercoach en executive coach vanaf 2012


Partijpolitieke functies

 • Voorzitter afdeling Wassenaar D66, van februari 2017 tot maart 2018
 • lid Geschillencollege D66 vanaf 28 september 2017

Publicaties

 • Marion Gout (1993), Infrastructuur en regelgeving, Dossier N.14, Den Bosch, blz. 55-61
 • M.W. Gout en M.M. Jongeling (1993), Investeringen in infrastructuur en economische groei, ESB, 12 mei, blz. 424-427
 • lnfrastructure on Economie Growth; Some Empirical Results for the Netherlands Paper gepresenteerd op EEA conferentie 'Creating the lnfrastructure for the Single Market planning and promoting EU lnvestment Mega-Projects", Athene, 21-22 oktober
 • Marion W. Gout and J.van Sinderen, (1995), The impact of investment in infrastructure on economie growth some empirical results for the Netherlands, OCFEB research Memorandum 9503, Erasmus University, Rotterdam
 • R. de Mooij, J. van Sinderen and M.W. Gout (1995), Welfare effects of public expenditures and taxes in the Netherlands, Working paper, OCFEB, Rotterdam
 • Marion W. Gout, Robert C.G. Haffner, Jarig van Sinderen (ed) (1997), Main ports in the 21st century, Wolters- Noordhoff, Groningen
 • R. de Mooij, J. van Sinderen and M.W. Gout (1998), Welfare effects of different public expenditures and taxes in the Netherlands, Empirica, January, Volume 25, Issue 3, pp 263-284

Anciënniteit

72 dagen
(12 maart 2019 tot heden)