Stemgedrag Drs. P.W. Geerdink (VVD)Voor737Tegen224

 • Voor
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (35.979)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wijziging Wet publieke gezondheid in verband met het coronavirus (35.401)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Otten (Fractie-Otten) c.s. over de vereenvoudiging van het belastingstelsel (35.788, Q)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Schalk (SGP) c.s. over het intrekken van wetsvoorstel Niet-indexeren basiskinderbijslagbedrag over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 of totdat de beoogde dekking is gerealiseerd (35.845) (35.788, P)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) over het landelijk verbieden van de handel in stikstofruimte (35.788, N)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het op orde krijgen van de ICT en bemensing van de Belastingdienst (35.788, L)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Huizinga-Heringa (ChristenUnie) c.s. over een analyse van de benodigde versterking van de Eerste Kamer (35.788, K)
 • Voor
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over een nationale vlag in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (35.788, J)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Vos (PvdA) c.s. over compensatie voor studenten die nadelen ondervonden van het leenstelsel (35.788, H)
 • Voor
  22 februari 2022 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Motie-Bredenoord (D66) c.s. over het aanbieden van geconsolideerde wetteksten aan de Eerste Kamer (35.788, I)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Koffeman (PvdD) over compensatie van door het leenstelsel gedupeerde studenten (35.788, O)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over het laten meestijgen van de AOW met het minimumloon en de bijstand (35.788, G)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) c.s. over hervorming van het stelsel van jeugdzorg (35.788, F)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het blijven koppelen van de AOW aan de voorgenomen extra stijging van het minimumloon (35.788, E)
 • Tegen
  22 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Faber-Van de Klashorst (PVV) c.s. over de AOW-uitkering niet ontkoppelen van het minimumloon (35.788, D)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Verbetering van de rechtsbescherming van mbo-studenten (35.625)
 • Voor
  22 februari 2022 (Hamerstuk)
  Verzamelwet OCW 2022 (35.946)
 • Tegen
  15 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Karimi (GroenLinks) c.s. over benoeming van een special envoy on freedom of media (35.295, S)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard (35.587)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Toepassing onderzoeksbevoegdheden Algemene Rekenkamer ten aanzien van financiële instellingen onder beheer bij de stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (35.614)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Implementatie Telecomcode (35.865)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Wijziging Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere wetten in verband met aanbevelingen tweede evaluatie van de wet en wijziging Kaderwet adviescolleges in verband met verduidelijking inzake archiefbescheiden (35.890)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Twaalfde incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.944)
 • Voor
  15 februari 2022 (Hamerstuk)
  Dertiende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 (35.970)
 • Voor
  8 februari 2022 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Doornhof (CDA) c.s. over scheiding van de taken bij Stichting Cito bij de aanbieding van overheidstoetsen (35.671, G)