Drs. R.W. Knops (CDA)Raymond Knops

Raymond Knops is sinds 26 oktober 2017 staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.