Drs. T.A. Maas-de Brouwer (PvdA)Trude Maas (1946) was van 8 september 1998 tot 8 juni 1999 en van 22 januari 2002 tot 12 juni 2007 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.


Anciënniteit

2240 dagen
(22 januari 2002 tot 12 juni 2007)
(8 september 1998 tot 8 juni 1999)