Parlementaire activiteiten van E. ter Veld (PvdA) in eerdere zittingsperiodes