Stemgedrag F. Karimi (GroenLinks-PvdA)Mevrouw Karimi is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie. Daarvoor was zij lid van de GroenLinks-fractie. Zie daarvoor onder "Stemgedrag als lid van de:" elders op deze pagina. Onderstaand overzicht betreft alleen het stemgedrag als lid van de GroenLinks-PvdA-fractie.

Voor148Tegen13

 • Voor
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Schalk (SGP) over varianten voor het verlagen van de investeringsdrempel (35.594, N)
 • Voor
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over een overheidscampagne voor kleinverbruikers (35.594, L)
 • Voor
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over meer dan 100 miljoen euro vrijmaken voor zonnepanelen op huurwoningen (35.594, K)
 • Voor
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Visseren-Hamakers (PvdD) c.s. over 100 miljoen euro uit het Klimaatfonds voor zonnepanelen op huurwoningen (35.594, J)
 • Tegen
  13 februari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Afbouw salderingsregeling voor kleinverbruikers (35.594)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer met een voorstel over beslotenheid van vergaderingen van de commissie voor de verzoekschriften (EK CLXIII A)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de voorzitter van de Eerste Kamer houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Azerbeidzjan tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK 33.836 F)
 • Voor
  13 februari 2024 (Hamerstuk)
  Het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken tot het houden van een plenair debat op grond van artikel 51, lid 1 van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer over wonen en bouwen in Nederland
 • Voor
  6 februari 2024 (Hamerstuk)
  Wet Adviescollege ICT-toetsing (36.191)
 • Voor
  23 januari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Perin-Gopie (Volt) c.s. over het stimuleren van duurzame kleinschalige opvang (36.333, I)
 • Voor
  23 januari 2024 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen (36.333)
 • Tegen
  23 januari 2024 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) over eerst het nader rapport naar aanleiding van het advies van de Raad van State aan de Kamer te verstrekken voordat besluitvorming over het wetsvoorstel plaatsvindt. (36.333, L)
 • Voor
  23 januari 2024 (Hamerstuk)
  Afschalen A-status covid-19 (36.388)
 • Voor
  16 januari 2024 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Brief van de leden Veldhoen, Panman, Prins, Belhirch en Perin-Gopie over het voorstel tot instelling van een vaste commissie Digitalisering (EK CXLVII, N) (EK CXLVII CXLVII N)
 • Voor
  12 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Miljoenennota) (36.435 XVII)
 • Tegen
  12 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XVII)
 • Voor
  12 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2024 (36.410 IX)
 • Voor
  12 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wijzigingswet Huisvestingswet 2014 (36.190)
 • Voor
  12 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Janssen (SP) c.s. over het niet starten van de vergunningprocedure voor de plaatsing van een radar in Herwijnen (31.936, AN)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Voorstel van het lid Van Meenen over verhoging van de basisbedragen fractieondersteuning (CLX, B) (EK CLX B)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Rooijen (50PLUS) over de AOW als onlosmakelijk onderdeel van het stelsel van sociale zekerheid (36.350 IX / 36.350 XV, F)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet coördinatie terrorismebestrijding en nationale veiligheid (35.958)
 • Voor
  5 december 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van Langen-Visbeek (BBB) c.s. inzake overleg met deskundigen over knelpunten na de invoering van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FV)
 • Voor
  5 december 2023 (Hamerstuk)
  Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting (36.157)
 • Tegen
  28 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het COA af te laten zien van het voornemen om 750 miljoen euro te investeren in opvangvoorzieningen (36.435 VI, C)