G. de Vries-Leggedoor (CDA)Vries-Leggedoor, G.de

Greetje de Vries-Leggedoor (1955) is sinds 12 juni 2007 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Zij was lid van het dagelijks bestuur van een waterschap en zij was lid van Gedeputeerde Staten van Drenthe en gemeenteraadslid van Borger.

Mevrouw de Vries is voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).Personalia

 • geboren te Ter Apelkanaal; gem. Vlagtwedde, Gr., 30 juni 1955
 • gehuwd te Stadskanaal, 13 augustus 1976

kinderen

 • 1 dochter en 1 zoon

woonplaats

 • Nieuw-Buinen, Drenthe

levensbeschouwing

 • protestants

Opleidingen

 • Christelijke MAVO-school en "Ubbo Emmius College" te Stadskanaal, van 1967 tot 1971

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 12 juni 2007
 • Waarnemend burgemeester Gemeente Zuidhorn vanaf 15 oktober 2017 tot 1 januari 2019
 • Lid dagelijks bestuur Waterschap Hunze en Aa's te Veendam (belast met waterberging, Meerstad, Blauwe stad, plannen en projecten) vanaf 1 januari 2005 tot 1 januari 2009
 • Lid Gedeputeerde Staten (belast met ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, regiovisie Groningen-Assen en zorg) van Drenthe vanaf april 1999 tot mei 2003
 • Lid Provinciale Staten van Drenthe (o.a. woordvoerder gemeentelijke herindeling in Drenthe) vanaf 1991 tot 2005
 • Lid, fractievoorzitter gemeenteraad van Borger vanaf 1987 tot 1991
 • Administratief medewerker bouwbedrijf te Haren (Gr.) vanaf 1972 tot 1978
 • Administratief medewerker verzorgingstehuis te Stadskanaal vanaf 1 juni 1971 tot 1972

andere activiteiten

 • Voorzitter Raad van Toezicht Groninger landschap vanaf 1 januari 2019
 • Voorzitter Raad van Toezicht Elker/'t Poortje, Groningen vanaf 1 januari 2014 tot 16 oktober 2017
 • Bestuurslid UitZicht en Perspectief (ANBI-stichting), Emmen vanaf mei 2012 tot juli 2015
 • Lid Raad van Toezicht Woodbrookers, Kortehemmen vanaf 1 januari 2010 tot 31 december 2013
 • Voorzitter kerkenraad en moderamen protestantse gemeente Nieuw Buinen vanaf 2009 tot februari 2016
 • Lid Raad van Toezicht Koninklijke Visio, Huizen vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2012
 • Lid Raad van Advies Evean Groep te Assen vanaf 2008 tot 31 december 2009
 • Lid Raad van Toezicht Visio-Sensis-de Brink-groep vanaf januari 2008 tot 1 januari 2009
 • Vicevoorzitter bestuur Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië vanaf 2007 tot 12 oktober 2016
 • Lid Raad van Toezicht MEE-Drenthe vanaf 2006 tot oktober 2014
 • Voorzitter Raad van Toezicht Justitiële Jeugdinrichting en gesloten jeugdzorg "'t Poortje" Groningen vanaf 2006 tot 31 december 2013
 • Lid Raad van Advies VSB-Fonds vanaf 2006 tot juni 2010
 • Lid Raad van Commissarissen Evean Groep, Meppel vanaf 2006 tot 1 april 2008
 • Lid bestuur "Drentse Taal" vanaf 2005 tot september 2007
 • Lid bestuur Landschapsbeheer Drenthe vanaf 2005 tot september 2007
 • Lid Raad van Commissarissen Icare-Meppel vanaf 2005 tot 2006
 • Lid Raad van Toezicht De Brink-Vries vanaf 2004 tot december 2007
 • Lid Raad van Toezicht "de Trans" te Rolde vanaf 2003 tot 2005
 • Voorzitter bibliotheken Borger/Odoorn vanaf 1997 tot 1999
 • Diverse functies binnen in kerk en school

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Raad van Toezicht Groninger landschap vanaf 1 januari 2019

afgesloten

 • Waarnemend burgemeester Gemeente Zuidhorn vanaf 15 oktober 2017 tot 1 januari 2019
 • Voorzitter Raad van Toezicht Elker/'t Poortje, Groningen vanaf 1 januari 2014 tot 16 oktober 2017
 • Bestuurslid UitZicht en Perspectief (ANBI-stichting), Emmen vanaf mei 2012 tot juli 2015
 • Lid Raad van Toezicht Woodbrookers, Kortehemmen vanaf 1 januari 2010 tot 31 december 2013
 • Voorzitter kerkenraad en moderamen protestantse gemeente Nieuw Buinen vanaf 2009 tot februari 2016
 • Lid Raad van Toezicht Koninklijke Visio, Huizen vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2012
 • Lid Raad van Advies Evean Groep te Assen vanaf 2008 tot 31 december 2009
 • Lid Raad van Toezicht Visio-Sensis-de Brink-groep vanaf januari 2008 tot 1 januari 2009
 • Vicevoorzitter bestuur Stichting Waterprojecten Oost-Indonesië vanaf 2007 tot 12 oktober 2016
 • Lid Raad van Toezicht MEE-Drenthe vanaf 2006 tot oktober 2014
 • Voorzitter Raad van Toezicht Justitiële Jeugdinrichting en gesloten jeugdzorg "'t Poortje" Groningen vanaf 2006 tot 31 december 2013
 • Lid Raad van Advies VSB-Fonds vanaf 2006 tot juni 2010
 • Lid Raad van Commissarissen Evean Groep, Meppel vanaf 2006 tot 1 april 2008
 • Lid dagelijks bestuur Waterschap Hunze en Aa's te Veendam (belast met waterberging, Meerstad, Blauwe stad, plannen en projecten) vanaf 1 januari 2005 tot 1 januari 2009
 • Lid bestuur "Drentse Taal" vanaf 2005 tot september 2007
 • Lid bestuur Landschapsbeheer Drenthe vanaf 2005 tot september 2007
 • Lid Raad van Toezicht De Brink-Vries vanaf 2004 tot december 2007

Partijpolitieke functies

 • fractiesecretaris CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf juli 2007
 • adviseur Provinciale CDA afdeling Drenthe vanaf 2007

vorige

 • diverse malen lid van vertrouwens-/kandidaatstellingscommissies voor de samenstelling van de CDA lijst voor provincie dan wel gemeente
 • lid Scoutingscommissie
 • penningmeester landelijk bestuur CDA-bestuurdersvereniging, van 1991 tot 2005
 • secretaris Bestuurdersvereniging CDA-Drenthe, van 1991 tot 1999
 • lid bestuur CDA-Drenthe, van 1985 tot 1990
 • secretaris CDA afdeling Borger, van 1982 tot 1987

Onderscheidingen

ridderorden

 • lid in de Orde van Oranje-Nassau, 9 februari 2005

Anciënniteit

4363 dagen
(12 juni 2007 tot heden)