M. Aardema (PVV)Max Aardema

Max Aardema (1963) was van 31 oktober 2017 tot en met 13 februari 2018 lid van de PVV-fractie in de Eerste Kamer. De heer Aardema verving de heer Van Beek die wegens ziekte met ingang van 25 oktober 2017 voor de duur van 16 weken tijdelijk ontslag was verleend.


Anciënniteit

106 dagen
(31 oktober 2017 tot 14 februari 2018)