Parlementaire activiteiten van M. de Graaf (PVV) in eerdere zittingsperiodes