Stemgedrag M.J.M. Kox (SP)groen handje met duim omhoog 757rood handje met duim omlaag 117

 • Voor
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Het Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (34506)
 • Tegen
  14 mei 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34.453)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Wet implementatie prospectusverordening (35.108)
 • Voor
  14 mei 2019 (Hamerstuk)
  Bescherming kinderen in een strafprocedure (35.116)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanpassingswet rechtspositie (gewezen) leden van de Staten-Generaal en hun nabestaanden in verband met invoering normalisering rechtspositie ambtenaren (35.072)
 • Voor
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959)
 • Tegen
  23 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Rij (CDA) c.s. over een beleidsnotitie inzake toetsing van fiscale maatregelen met terugwerkende kracht (EK 34.959, E)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Uitvoeringswet EG-verordening 300/2008 over een gemeenschappelijk niveau van beveiliging van de burgerluchtvaart (34.501)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Opnemen klinisch technoloog in lijst registerberoepen en toekennen zelfstandige bevoegdheden aan klinisch technologen (35.045)
 • Voor
  23 april 2019 (Hamerstuk)
  Wet abonnementstarief WMO (35.093)
 • Voor
  16 april 2019 (Hamerstuk)
  Aanpassingswet Wnra (35.073)
 • Voor
  9 april 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van der Staaij Twee derden meerderheid van stemmen voor goedkeuring EU-verdragen (30.874 (R1818))
 • Tegen
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Verzamelwet Brexit (35.084)
 • Voor
  26 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Motie-Van Apeldoorn (SP) c.s. over het vooralsnog niet in werking laten treden van artikel X van het wetsvoorstel "Verzamelwet Brexit" (EK 35.084, H)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Omvorming Stichting Airport Coordination Netherlands tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (35.060)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Bronhouderschap modellen, kwaliteitscontrole en enkele verbeteringen (35.088)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Controleren verzekeringsplicht zorgverzekering en regelen verwerking gepseudonimiseerde persoonsgegevens (35.044)
 • Voor
  26 maart 2019 (Hamerstuk)
  Mogelijk maken van bewaren en gebruiken van foetaal weefsel ten behoeve van opsporing en vervolging van ernstige zedenmisdrijven (34.893)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Koopmans en Van Helvert Wet ter Bescherming Koopvaardij (34.558)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Andriessen (D66) c.s. over overleg met de regering van Sint Maarten om de concordantie te bevorderen (EK 34.456, J)
 • Voor
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Initiatiefvoorstel-Verhoeven Vervallen enkele bijzondere bepalingen over belediging staatshoofden en andere publieke personen en instellingen (34.456)
 • Tegen
  19 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De gewijzigde motie-Bikker c.s. over het vragen naar de zienswijzen van de andere landen binnen het Koninkrijk (34456, K, was letter I)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Air France-KLM (35.148)
 • Voor
  19 maart 2019 (Hamerstuk)
  Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie (34.608)
 • Tegen
  12 maart 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet aanpassing indexering eigen bijdrage huurtoeslag en het vervallen van de maximale inkomensgrenzen (34.940)