Voor1810Tegen370

 • Voor
  21 november 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Gewijzigde motie-Van Rooijen (50PLUS) c.s. over het ongedaan maken van de Inkomensondersteuning AOW en het opnieuw invoeren van IOAOW per 1 januari 2025 (36.350 IX / 36.350 XV, J)
 • Voor
  21 november 2023 (Algemene stemmen, aangenomen)
  Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten (36.245)
 • Voor
  21 november 2023 (Hamerstuk)
  Brief van het College van Voorzitter en Ondervoorzitters met een voorstel tot vaststelling van een Regeling financiële ondersteuning fracties Eerste Kamer 2023 (CLX, A) (EK CLX A)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Kluit (GroenLinks-PvdA) c.s. over minimale eisen voor invoering van de Omgevingswet (33.118 / 34.986, FR)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product (36.176)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XIII)
 • Voor
  31 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Brief van de voorzitter van de commissie I&A/JBZ aan de Voorzitter houdende het advies aan de Kamer om in te stemmen met de voorgenomen medewerking van het kabinet aan de toetreding van Botswana tot het Haags Alimentatieverdrag 2007 (EK 33.836 B)
 • Voor
  3 oktober 2023 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Tijdelijke wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in het onderwijs (36.373)
 • Voor
  3 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Eenmalige energietoeslag 2023 (36.389)
 • Voor
  3 oktober 2023 (Hamerstuk)
  Overgangsperiode invoering mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (36.205)
 • Voor
  26 september 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Initiatiefvoorstel-Van Weyenberg en Maatoug Wet werken waar je wilt (35.714)
 • Voor
  26 september 2023 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Van der Goot (OPNL) en Bakker-Klein (CDA) c.s. over het fiscale knelpunt bij hybride werken van grensarbeiders (35.714, H)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat van de Koning 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 I)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IIA)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en Kiesraad 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IIB)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 III)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 IV)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 V)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 VIII)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Defensie 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 X)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Infrastructuur en Waterstaat 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XII)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaten Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 XIV)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat Mobiliteitsfonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 A)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat gemeentefonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 B)
 • Tegen
  26 september 2023 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging begrotingsstaat provinciefonds 2023 (Voorjaarsnota) (36.350 C)