M. Sini MA (PvdA)Portretfoto Mohamed Sini

Mohamed Sini is sinds 6 december 2016 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

 • Marrakech, Marokko, 1 januari 1957
 • gehuwd

woonplaats

 • De Meern, Utrecht

Opleidingen

 • Diploma Master of Arts in Bestuurs- en Organisatiewetenschap, specialisatie Strategisch Management, Rijksuniversiteit Utrecht, 2009 - 2010
 • Voortgezet Agogisch Onderwijs, studierichting Onderwijskunde, Deskundigheidsbevordering en Supervisie, Hogeschool Nijmegen, 1988 - 1990
 • Maatschappelijk werk, Haagse Sociale Academie, 1982 - 1986
 • Elektrotechniek, 2e LTS Rotterdam, 1977 - 1979
 • Elektrotechniek B en C stroom, 4e LTS en MTS Rotterdam, 1972 - 1977
 • Lyceum, Marrakech, Marokko, 1970 - 1972

post-academisch onderwijs

 • Postacademische Leergang Strategisch Management, Rijksuniversiteit Utrecht, 1994 - 1996

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 6 december 2016
 • Senior strategisch adviseur korpsleiding Nationale Politie vanaf 2015 tot 5 december 2016
 • Strategisch adviseur korpsleiding Nationale Politie vanaf 2014 tot 2015
 • Adviseur Diversiteit van de korpsleiding Nationale Politie vanaf 2013 tot 2014
 • Directeur Grotestedenbeleid ROC Midden Nederland vanaf 2002 tot 2012
 • Directeur Educatie Cluster Stad ROC Utrecht (voorganger van ROC Midden Nederland) vanaf 2000 tot 2002
 • Senior Beleidsmedewerker Bestuursbureau ROC Utrecht vanaf 1999 tot 2000
 • Afdelingshoofd Multicultureel Instituut Utrecht vanaf 1994 tot 1999
 • Hulpverlener, beleidsmedewerker en coördinator Werkeenheid Onderwijs, Educatie en Arbeid Stichting Centrum Buitenlanders Midden-Nederland vanaf 1980 tot 1994

andere activiteiten

 • Voorzitter Tijdelijke Commissie Contactorgaan Moslims en Overheid vanaf 16 januari 2019
 • Ambassadeur/vrijwilliger Stichting Waardering Erkenning Politie vanaf 2017
 • Lid adviesraad NTR vanaf 2014
 • Lid Raad van Toezicht stichting Youké vanaf 2013 tot 1 april 2018
 • Bestuurslid Stichting HandelsInvesteringsCentrum vanaf 2010 tot 2014
 • Lid programmacommissie Vrijwillige inzet voor en door jeugd en gezin vanaf 2010 tot 2012
 • Voorzitter Netwerk/Kenniskring Algebra (Marokkaans-Nederlandse hoogopgeleiden) vanaf 2010
 • Lid Raad van Toezicht Maatschappij Zandbergen voor Jeugdhulp (voorganger van stichting Youké) vanaf 2009 tot 2014
 • Bestuurslid Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen in Nederland vanaf 2009 tot 2013
 • Lid Raad van Advies van Staatsbosbeheer vanaf 2009 tot 2012
 • Lid adviescommissie Burgerschap van de gemeente Den Haag vanaf 2009 tot 2010
 • Lid van de Klachtadviescommissie Inspectie van het Onderwijs vanaf 2008 tot 2016
 • Voorzitter van jury Nederlandse Bibliotheek Innovatie Prijs vanaf 2008 tot 2011
 • Voorzitter jury Diversiteitsprijs van ggz-instelling Altrecht vanaf 2008 tot 2011
 • Lid Club van 2028 vanaf 2007 tot 2011
 • Voorzitter Stichting Verzorging Islamitische Zendtijd vanaf 2007 tot 2009
 • Voorzitter Onafhankelijke Onderzoekscommissie Besteding “Donner-gelden” van de gemeente Den Haag vanaf 2007 tot 2007
 • Lid en daarbinnen verantwoordelijk voor de UNESCO-scholen Nationale UNESCO Commissie vanaf 2005 tot 2011
 • Ambassadeur landelijke overheidscampagne voor integratie “&-campagne” vanaf 2005 tot 2007
 • Bestuurslid Stichting Marokko Fonds vanaf 2005
 • Lid Nationaal Comité Zilveren Regeringsjubileum Koningin Beatrix vanaf 2004 tot 2006
 • Inleider tijdens Joodse-Marokkaanse ambtswoninggesprekken van voormalig burgemeester Cohen vanaf 2004 tot 2006
 • Vicevoorzitter en jarenlang ambassadeur vrijwilligerswerk Vereniging Nederlandse Organisaties voor het Vrijwilligerswerk vanaf 2003 tot 2012
 • Lid Nationaal Platform voor Samenwerking tegen racisme en Discriminatie vanaf 2001 tot 2007
 • Lid van het bestuur en initiatiefgroep Nederlandse Coalitie voor Vrede in het Midden Oosten vanaf 2001 tot 2005
 • Voorzitter Commissie ter voorbereiding van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) vanaf 2001 tot 2004
 • Kwartiermaker Nederlandse imamopleiding vanaf 2001 tot 2004
 • Lid Nationaal Comité Internationaal Jaar van Vrijwilligers 2001 vanaf 2001 tot 2002
 • Voorzitter Stichting Islam & Burgerschap vanaf 1997 tot 2007
 • Lid algemeen bestuur (later Raad van Toezicht) ROC Utrecht, voorheen Trajectum College Utrecht vanaf 1995 tot 1998
 • Lid en daarvoor voorzitter Examencommissie voor Gerechtstolken Marokkaans - Nederlands en Arabisch - Nederlands vanaf 1994 tot 2004
 • Lid en daarna vicevoorzitter Nederlandse Gezinsraad, 1993 - 2001 vanaf 1993 tot 2001
 • Lid College voor de Kinderbescherming van het Arrondissement Utrecht vanaf 1987 tot 1994

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Voorzitter Tijdelijke Commissie Contactorgaan Moslims en Overheid vanaf 16 januari 2019
 • Ambassadeur/vrijwilliger Stichting Waardering Erkenning Politie vanaf 2017
 • Lid adviesraad NTR vanaf 2014
 • Voorzitter Netwerk/Kenniskring Algebra (Marokkaans-Nederlandse hoogopgeleiden) vanaf 2010
 • Bestuurslid Stichting Marokko Fonds vanaf 2005

afgesloten

 • Lid Raad van Toezicht stichting Youké vanaf 2013 tot 1 april 2018

Partijpolitieke functies

 • voorzitter Programmacommissie gemeenteraadsverkiezingen van 2018, stad Utrecht , vanaf november 2016
 • lid kandidaatsstellingscommissie (raadsleden en wethouders) en van de kandidaatsstellingscommissie (statenleden en gedeputeerden) PvdA Utrecht, 2009 - 2010
 • lid PvdA-fractie gemeenteraad Utrecht, 1998 - 2006
 • voorzitter werkgroep Multiculturele Samenleving PvdA, 1990 - 1998
 • lid Interim Gewestbestuur Rotterdam, lid Gewestbestuur Utrecht, 1990 tot 1998

Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje-Nassau, 2009

overige

 • Influencer of the Year Award, 2008

Anciënniteit

863 dagen
(6 december 2016 tot heden)