foto van candace van der bijl

Candacé van der Bijl is sinds 1 februari 2021 plaatsvervangend griffier van de Eerste Kamer.

Eerder was zij werkzaam bij het Kabinet van de Koning en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contact: candace.vanderbijl@eerstekamer.nl