Mr. dr. A.W. Duthler (VVD)

Anne-Wil Duthler (1967) is sinds 12 juni 2007 lid van de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

Mw. Duthler is sinds 9 juli 2013 voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J).

Zij is advocaat en oprichter van First Lawyers, een advocatenkantoor gespecialiseerd in ICT en recht.


Personalia

 • geboren te Doetinchem, 30 april 1967  
 • gehuwd  

kinderen

 • 1 zoon; geboren in maart 2008  

woonplaats

's-Gravenhage, Zuid-Holland

levensbeschouwing

protestants

Opleidingen

 • rechten Rijksuniversiteit Leiden, van 1989 tot 1992  
 • bestuurskunde Universiteit Twente, van 1985 tot 1989  
 • atheneum, Christelijke scholengemeenschap "Ulenhof College" te Doetinchem, van 1979 tot 1985  

Promotie

 • rechtsgeleerdheid (Rijks)universiteit Leiden, 22 september 1998  

Loopbaan

 • advocaat en partner First Lawyers te ’s-Gravenhage, vanaf 1 februari 2014  
 • eigenaar van Duthler Associates te 's-Gravenhage, vanaf 1 december 1998  
 • adviseur ICT en recht, bestuurder, oprichter en eigenaar adviesbureau Duthler Associates te 's-Gravenhage, van 1 december 1998 tot en met 31 januari 2014  
 • adviseur informatie- en communicatierecht, KPMG EDP Auditors, van 1 januari 1993 tot 1 december 1998  

Nevenfuncties

huidige

 • docent ICT en recht, postdoctorale opleiding IT auditing, Erasmus Universiteit, vanaf 2011  
 • arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA)  
 • docent cursus toegepaste cryptografie, Toptech Studies Delft, vanaf 2000  

vorige

 • lid bestuur Meldpunt Discriminatie Amsterdam, van 14 juni 2005 tot 12 december 2013  
 • lid Raad van Commissarissen van de Facultatieve Groep, van 15 juni 2010 tot 1 januari 2013  
 • lid Meyers Instituut, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden  
 • lid Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers)  
 • onderzoeker/universitair docent Universiteit Leiden, Centrum voor eLaw  

Partijpolitieke functies

 • fractiesecretaris VVD Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 29 juni 2007  
 • lid partijraad VVD, vanaf 2004  
 • lid/voorzitter diverse lokale en landelijke partijcommissies, vanaf 2003  

Publicaties

 • diverse artikelen in populaire en wetenschappelijke tijdschriften  
 • "Automatiseringscontracten voor IT-auditors" (2006)  
 • "Digitale identiteit en pseudonieme digitale certificaten" (2004)  
 • "Privacy, veiligheid, efficiency en vertrouwen: de overheid voor nieuwe uitdagingen gesteld" (red., 2003)  
 • "Met recht een TTP. Een onderzoek naar juridische modellen voor een Trusted Third Party" (dissertatie, 1998)  
 • "Beheersing van automatiseringsrisico's. Het belang van goede (verzekerings)contracten" (1995)  

Anciënniteit

3692 dagen
(12 juni 2007 tot heden)