Mr. dr. J. Beuving (PvdA)foto van Beuving, J.

Jannette Beuving is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

 • geboren te Hardenberg, 20 juni 1965
 • gehuwd

kinderen

 • 2 kinderen

woonplaats

 • Zutphen, Gelderland

Opleidingen

 • Nederlands recht: privaatrecht en bestuursrecht, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1987 tot 1991
 • Lerarenopleiding, Nederlands en geschiedenis, Hogeschool Interstudie Nijmegen, van 1982 tot 1987

Promotie

 • Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Nijmegen, 31 mei 1996

post-academisch onderwijs

 • Beroepsopleiding advocatuur, van 1996 tot 1997

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 7 juni 2011
 • Vice-voorzitter Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht vanaf 1 mei 2017
 • Hoofddocent aan de Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool vanaf 15 juni 2012 tot 1 februari 2016
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter CBP (College bescherming persoonsgegevens) vanaf 1 mei 2005 tot 1 september 2011
 • Rechter in de rechtbank Almelo vanaf 1 september 2000 tot 1 mei 2005
 • Universitair docent privaatrecht Vrije Universiteit te Amsterdam vanaf 1 september 1997 tot 1 september 2000
 • Advocaat "Dirkzwager Advocaten" te Nijmegen vanaf 1 maart 1996 tot 1 juni 1997
 • Junior universitair docent privaatrecht Katholieke Universiteit Nijmegen vanaf 1 september 1991 tot 1 maart 1996

andere activiteiten

 • Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek vanaf 7 juli 2014 tot 8 juli 2016
 • Lid Gemeenschappelijk Controleorgaan Eurojust vanaf 1 januari 2007 tot 1 september 2011
 • Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Den Haag vanaf 7 februari 2006 tot 6 juni 2011
 • Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Almelo, van 19 mei 1999 tot 1 september 2000 en vanaf 1 mei 2005 tot 31 januari 2006
 • Contactpersoon in het kader van de klachtenregeling van Openbare Basisschool De Weier, Almelo vanaf 28 november 2002 tot 1 mei 2005
 • Jaarlijks opgetreden als docent voor de Grotius-opleiding Financiering & Zekerheden vanaf 1996 tot 2003
 • Bestuurslid Stichting Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen e.o. vanaf 1994 tot 1996

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Vice-voorzitter Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van de Stichting Onderwijsgeschillen te Utrecht vanaf 1 mei 2017

afgesloten

 • Voorzitter Commissie Leeftijdsonderzoek vanaf 7 juli 2014 tot 8 juli 2016
 • Hoofddocent aan de Academie voor Bestuur, Recht en Veiligheid van de Haagse Hogeschool vanaf 15 juni 2012 tot 1 februari 2016
 • Lid Gemeenschappelijk Controleorgaan Eurojust vanaf 1 januari 2007 tot 1 september 2011
 • Lid en plaatsvervangend voorzitter CBP (College bescherming persoonsgegevens) vanaf 1 mei 2005 tot 1 september 2011

Partijpolitieke functies

vorige

 • Voorzitter kandidaatstellingscommissie PvdA, Provinciale Staten Overijssel, 2015 [onbezoldigd]
 • Penningmeester PvdA - afdeling Nijmegen, van 1985 tot 1991

Anciënniteit

2477 dagen
(7 juni 2011 tot heden)