Parlementaire activiteiten van mr.drs. E.C.M. Wagemakers (CDA) in eerdere zittingsperiodes