Mr. drs. L.C. Brinkman (CDA)

Elco Brinkman (1948) is sinds 7 juni 2011 lid en fractievoorzitter van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Brinkman was van 1995 tot medio 2013 voorzitter van Bouwend Nederland. Hij is ook Tweede Kamerlid en minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur geweest.


Personalia

 • geboren te Dirksland (Z.H.), 5 februari 1948  
 • gehuwd te Vollenhove, 10 december 1971  

kinderen

 • 1 zoon en 2 dochters  

woonplaats

Leiden, Zuid-Holland

levensbeschouwing

Protestants

Opleidingen

 • doctoraalstudies politieke wetenschappen en publiekrecht, Vrije Universiteit te Amsterdam  
 • Gymnasium-A te Dordrecht, van 1959 tot 1966  

Loopbaan

 • voorzitter Bouwend Nederland (werkgeversvereniging van bouwbedrijven in Nederland), van 1995 tot medio 2013  
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA, 1995  
 • lijsttrekker CDA bij Tweede Kamer-verkiezingen, 1994  
 • fractievoorzitter CDA Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1989 tot 1994  
 • minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, van 1982 tot 1989  
 • directeur-generaal Binnenlands Bestuur, ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1980 tot 1982  
 • plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, 1979  
 • medewerker, later: hoofd bureau van de Secretaris-Generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, van 1975 tot 1979  
 • stafmedewerker Bureau ruimtelijke ontwikkeling groeikernen Noordelijk Deel Randstad bij de Provincie Noord-Holland, van 1974 tot 1975  
 • wetenschappelijk onderzoeker bestuurlijke organisatie Oostelijk Mijngebied, Twente en de Achterhoek voor de afdeling Bestuurskunde van de Vrije Universiteit, van 1972 tot 1974  

Nevenfuncties

huidige

 • voorzitter van het bestuur van De Ateliers, Opleidingsinstituut voor Beeldende Kunst in Amsterdam (onbezoldigd), vanaf 1 februari 2016  
 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011  
 • president-commissaris RABO-Vastgoed Groep  
 • commissaris Van Nieuwpoort (Zand, Grind en Beton) Groep  
 • commissaris BMC Beleidsadvies en Management Consultants voor de publieke sector  
 • commissaris Dasym Emesa (internetveilingen)  
 • president-commissaris Struik Food Holding  
 • president-commmissaris Cultuurfonds Triodos Bank  
 • voorzitter bestuur Lucas van Leijden Maecenaat (sponsoring Museum Lakenhal)  
 • voorzitter Raad van Toezicht Museum Naturalis  
 • voorzitter Raad van Advies RAI Vereniging  

vorige

 • voorzitter bestuur Koninklijke Bibliotheek  
 • lid Raad van Toezicht woningstichting Patrimonium Amsterdam-Zaanstreek-Waterland  
 • voorzitter Raad van Toezicht Rijks Museum van Oudheden te Leiden  
 • voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds  
 • lid bestuur De Nederlandse Opera  
 • voorzitter Raad van Toezicht Rijksacademie Beeldende Kunst  
 • voorzitter Raad van Commissarissen Waterleidingmaatschappij Biesbosch  
 • commissaris Kopcke International Ship Supplies  
 • voorzitter Raad van Toezicht Pensioen- en Verzekeringskamer  
 • voorzitter Nederlands Nationalisatie Instituut (NEN)  
 • voorzitter Raad van Toezicht Hoogeland Zorgvoorzieningen  
 • voorzitter Centraal Fonds Volkshuisvesting (toezichthouder woningcorporaties)  
 • lid VROM-adviesraad van de Regering voor ruimtelijke ordening, wonen en milieu  
 • voorzitter Raad van Toezicht VU Medisch Centrum  
 • president-commissaris AM Ontwikkelingsmaatschappij  
 • commissaris Nederlands Omroepproductie Bedrijf  
 • voorzitter visitatiecommissie grote steden beleid (2x) (Binnenlandse Zaken)  
 • voorzitter commissie bevordering breedbandgebruik in ICT (Verkeer en Waterstaat)  
 • voorzitter commissie sanering specifieke uitkeringen (Binnenlandse Zaken/Financiën)  
 • voorzitter commissie prioriteiten opsporing misdaad (Binnenlandse Zaken/Justitie)  
 • voorzitter commissie interdepartementale organisatie veiligheid  
 • voorzitter commissie tijdelijke steun pers  
 • vice-voorzitter raad van toezicht Vrije Universiteit  
 • voorzitter Raad van Commissarissen Philadelphia Gehandicaptenzorg  
 • voorzitter raad van commissarissen Espria AWBZ zorgvoorzieningen  
 • commissaris Fries-Groningse Hypotheekbank  
 • voorzitter bestuur Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds  
 • voorzitter Raad van Toezicht Staatsbosbeheer  
 • president-commissaris Amsterdam Zuidas Onderneming i.o.  
 • voorzitter Bestuur Architectuur Biennale Rotterdam  
 • voorzitter Regieorgaan herziening Kunstvakonderwijs  
 • voorzitter bestuur Nederlandse Rode Kruis, van 1 april 2000 tot medio 2011  
 • voorzitter bestuur Koninklijke Vereniging voor het Boekenvak  
 • lid bestuur Pieterskerk Leiden  
 • voorzitter bestuur NICTIZ (Nat. Instituut voor ICT in de patiëntenzorg)  
 • commissaris Philip Morris Holland  
 • commissaris Dupont Nederland  
 • lid Raad van Toezicht Kon. Nederlandse Jagersvereniging  
 • commissaris ITHO Groep (technische handelsonderneming)  
 • lid Sociaal-Economische Raad (SER), van 2006 tot juli 2011  
 • vice-voorzitter VNO/NCW  
 • commissaris Movares Groep (v/h Holland Rail Consult)  
 • voorzitter Raad van Commissarissen Algemene Pensioen Groep, APG (pesioenuitvoerder)  

Partijpolitieke functies

 • fractievoorzitter CDA Eerste Kamer der Staten-Generaal, vanaf 7 juni 2011  
 • fractievoorzitter CDA in Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 1989 tot 1994  
 • lijsttrekker CDA bij Tweede Kamer-verkiezingen, 1994  

Anciënniteit

2151 dagen
(7 juni 2011 tot heden)