Mr.drs. R.Ch. Hessing (D66)Ruud Hessing (1959) was van 13 juni 1995 tot 8 juni 1999 en van 5 oktober 1999 tot 10 juni 2003 lid van de D66-fractie in de Eerste Kamer.


Anciënniteit

2800 dagen
(5 oktober 1999 tot 10 juni 2003)
(13 juni 1995 tot 8 juni 1999)