Stemgedrag Mr. H.J.J. Talsma (ChristenUnie)Voor6Tegen2

 • Tegen
  20 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Wet uitbreiding slachtofferrechten (35.349)
 • Voor
  20 april 2021 (Hamerstuk)
  Raming Eerste Kamer 2022 (CXLV)
 • Voor
  13 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Motie-Rosenmöller (GroenLinks) over het geven van een hogere prioriteit aan Koninkrijksrelaties door een nieuw kabinet (35.570 IV, L)
 • Tegen
  6 april 2021 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  Stemming over het voorstel van het Lid Van der Linden om het wetsvoorstel Goedkeuring nieuw Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie controversieel te verklaren (35711)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Stoppen met het alcoholslotprogramma in het bestuursrecht (35.293)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Wet implementatie richtlijnen elektronische handel (35.527)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Variawet hoger onderwijs (35.582)
 • Voor
  6 april 2021 (Hamerstuk)
  Incidentele suppletoire begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2021 inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket (35.669)