Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Stemgedrag Mr. I.A. Bezaan (PVV)groen handje met duim omhoog 169rood handje met duim omlaag 49

 • Voor
  18 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet bodem Omgevingswet (34.864)
 • Voor
  18 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De gewijzigde motie-Rietkerk c.s. over de aanwijzingsbevoegdheid van provincies in omgevingsverordening industrieterreinen (35054, I, was letter H)
 • Voor
  18 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35.054)
 • Voor
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Nicolaï c.s. over het gebruikmaken van de mogelijkheid om beoordelings- en beleidscriteria vast te leggen in beleidsregels (34986, Z)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Nicolaï c.s. over de bevoegdheid tot het op aanvraag kunnen verstrekken van een conformiteitsverklaring (34986, Y)
 • Voor
  11 februari 2020 (Hoofdelijke stemming, aangenomen)
  Invoeringswet Omgevingswet (34.986)
 • Voor
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De gewijzigde motie-Nooren c.s. over verplichte opstelling van participatiebeleid (34986, AA, was letter X)
 • Voor
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Otten c.s. over een gekozen minister-president (34430, Q)
 • Tegen
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen)
  De motie-Vos c.s. over de reactie van de regering op overgebleven adviezen en de uitwerkingen van eerder overgenomen adviezen (34430, R)
 • Voor
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De motie-Cliteur c.s. over het verschuiven van wetgevende macht naar de rechtsprekende macht (34430, P)
 • Voor
  11 februari 2020 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen)
  De gewijzigde motie-Cliteur c.s. (34430, S, was letter O)
 • Voor
  11 februari 2020 (Hoofdelijke stemming, verworpen)
  De motie-Van Hattem c.s. over de afschaffing van de Eerste Kamer (34430, N)
 • Voor
  11 februari 2020 (Hamerstuk)
  Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35.219)
 • Voor
  11 februari 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet OCW 20.. (35.320)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Plantgezondheidswet (35.083)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Subsidiëring uit het deltafonds van maatregelen en voorzieningen tegen wateroverlast (35.211)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Loodsplicht nieuwe stijl (35.248)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Tijdelijke wet Groningen (35.250)
 • Tegen
  4 februari 2020 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijziging Wet handhaving consumentenbescherming (35.251)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35.284)
 • Voor
  4 februari 2020 (Hamerstuk)
  Verzamelwet VWS 20XX (35.299)
 • Voor
  28 januari 2020 (Hamerstuk)
  Nieuw Reglement Griffie Interparlementaire Betrekkingen Staten-Generaal (CXXXIII)
 • Tegen
  28 januari 2020 (Hamerstuk, fractie aantekening gevraagd)
  Wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage (35.254)
 • Voor
  28 januari 2020 (Hamerstuk)
  Aanpassing regeling tijdelijke vervanging leden van vertegenwoordigende organen wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (35.273)
 • Voor
  28 januari 2020 (Hamerstuk)
  Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2019 (najaarsnota) (35.350 IIA)