recourt

Jeroen Recourt (1970) is sinds 13 juni 2023 lid van de GroenLinks-PvdA-fractie in de Eerste Kamer

Eerder was hij van 11 juni 2019 tot 13 juni 2023 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

Hij is sinds 27 juni 2023 ondervoorzitter van de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Contact: jeroen.recourt@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren 4 juli 1970

 

woonplaats

 • Haarlem, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: adviseert en controleert bestuur in minimaal vier vergaderingen per jaar.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De stichting is verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak voor bij de NRVT aangesloten vastgoed taxateurs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Toetsen van gevallen van euthanasie aan de criteria van de Wet toetsing levensbeëindiging en het coördineren van de vijf regionale toetsingscommissies.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied juridische zaken, zonder inhoudelijke betrokkenheid bij (van de industrie) onafhankelijke publicaties over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: vacatiegelden

afgesloten

 • beschrijving: Als voorzitter betrokken bij uitvoering en ontwikkeling van jongerenrechtbanken in Nederland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Inhoudelijk verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak in de gezondheidszorg in de provincies Noord-Holland en Utrecht, parttime.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

 • Rechten, Erasmusuniversiteit Rotterdam

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023 en eerder vanaf 11 juni 2019 tot 13 juni 2023
 • beschrijving: Toetsen van gevallen van euthanasie aan de criteria van de Wet toetsing levensbeëindiging en het coördineren van de vijf regionale toetsingscommissies.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Inhoudelijk verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak in de gezondheidszorg in de provincies Noord-Holland en Utrecht, parttime.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: adviseert en controleert bestuur in minimaal vier vergaderingen per jaar.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De stichting is verantwoordelijk voor de tuchtrechtspraak voor bij de NRVT aangesloten vastgoed taxateurs.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Algemeen bestuurslid met als aandachtsgebied juridische zaken, zonder inhoudelijke betrokkenheid bij (van de industrie) onafhankelijke publicaties over geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: vacatiegelden


Reizen

 • doel: FES: strategies against the Far Right

  bekostiger: Friedrich Ebert Stiftung

 • doel: reis voor de Partij van de Arbeid

  bekostiger: Partij van de Arbeid

 • doel: bezoek Europees Parlement met fractie

  bekostiger: Europees Parlement


Geschenken

 • betaald door: A. Thode/Staten Curaçao, vz. commissie Koninkrijksaangelegendheden.

  waarde: ?


Anciënniteit

1776 dagen
(11 juni 2019 tot heden)