Mr. J. Recourt (PvdA)mr. J. Recourt (PvdA) 1

Jeroen Recourt (1970) is vanaf 11 juni 2019 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.Personalia

  • geboren 4 juli 1970

 

woonplaats

  • Haarlem, Noord-Holland

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

  • Voorzitter Stichting Jongerenrechtbanken Nederland vanaf 1 oktober 2018
  • Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam vanaf 1 september 1997

Opleidingen

wetenschappelijk onderwijs

  • Rechten, Erasmusuniversiteit Rotterdam

Loopbaan

functies

  • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 11 juni 2019
  • Voorzitter Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam vanaf 1 september 1997


Reizen

Geen opgave ontvangen


Geschenken

Geen opgave ontvangen


Anciënniteit

533 dagen
(11 juni 2019 tot heden)