mr. K. van Bijsterveld (JA21)

Karin van Bijsterveld (1970) is vanaf 13 juni 2023 lid van de JA21-fractie in de Eerste Kamer.

Contact: karin.vanbijsterveld@eerstekamer.nl


Personalia

 • geboren te Den Haag, 8 maart 1970
 • Gehuwd

 

kinderen

 • 3 dochters

 

woonplaats

 • Soest, Utrecht

 


Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • beschrijving: Het Topteam Sportinnovator is in 2014 aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is verantwoordelijk voor het aanjagen van innovaties die aanzetten tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl van de bevolking.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: NL Actief is de branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland. Bij NL Actief zijn zo’n 1000 locaties met in totaal 4,3 miljoen fitnessconsumenten aangesloten.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Recreatie Noord-Holland is dé organisatie die zorgt voor een brede variatie aan recreatieve activiteiten in een groene omgeving.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Advocaat gespecialiseerd in Familierecht en Mediation

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja


Opleidingen

voortgezet onderwijs

 • VWO, Huygens Lyceum

wetenschappelijk onderwijs

 • Nederlands recht, Universiteit Leiden

post-academisch onderwijs

 • Specialisatieopleiding Scheidingsmediation, VFAS
 • Juridische Specialistenopleiding Familierecht, VFAS

andere opleidingen

 • Opleiding Commissaris Publieke Sector, Erly

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 13 juni 2023
 • beschrijving: Advocaat gespecialiseerd in Familierecht en Mediation

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

andere activiteiten

 • beschrijving: Het Topteam Sportinnovator is in 2014 aangesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is verantwoordelijk voor het aanjagen van innovaties die aanzetten tot meer sportdeelname en tot een gezonde en actieve leefstijl van de bevolking.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

 • beschrijving: Onafhankelijke Stichting met als belangrijkste doel het stimuleren van bezit van kwalitatief goede accommodaties door sportorganisaties. Daartoe geeft SWS, in samenwerking met gemeenten, waarin de club of sportorganisatie is gevestigd, borgstellingen af aan banken zodat investeringen kunnen plaatsvinden.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest waar bijna 1,3 miljoen kinderen afkomstig van 6.000 scholen in het primaire onderwijs in Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederlandse scholen in het buitenland aan meedoen. Traditiegetrouw vinden de Koningsspelen plaats op de laatste vrijdag voor Koningsdag.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Europese Werkgeversorganisatie in de Sport. Deze organisatie is door de Europese Commissie erkend als onderhandelingspartner vanuit werkgeverszijde aan de Europese CAO tafel.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Toezichthouder van het Kenniscentrum Sport die zich inzet voor de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis op het gebied van sport en bewegen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Internationale Tennis Federatie, ondersteunen talentontwikkeling en bieden van junior competitie wereldwijd.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Europese Tennisbond, bevorderen van de tennissport in Europa en het aanbieden van internationale competitie, zowel individueel als ook in teamverband.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Verantwoordelijk voor het aanbieden van junior competitie zowel individueel en in teamverband, alsmede stimuleren van ontwikkelingsprogramma's voor talenten ook buiten Europa.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Een bijdrage leveren aan het doel om de Special Olympics in 2019 in Nederland te kunnen organiseren.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Een initiatief van VWS en OCW om uitvoering te geven aan het beleidskader 'Sport Bewegen en Onderwijs' waar 16 landelijke organisaties deel van uitmaakten. De focus lag daarbij vooral op een betere samenwerking tussen de diverse actoren met als hoofddoel de jeugd van Nederland maar aan het bewegen te krijgen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: ja

  toelichting: Vacatiegeld

 • beschrijving: Internationale tennisfederatie, de wereldwijde koepelorganisatie voor tennis, waar 203 nationale tennisbonden zijn verenigd.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Bijdrage leveren aan governance vraagstukken bij de internationale tennisfederatie. De wereldwijde koepelorganisatie voor tennis.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: De WOS is de werkgeversorganisatie in de sport, die zich ten doel stelt de belangen van haar leden op het brede terrein van arbeidsverhoudingen te behartigen.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Onderdeel van het programma Olympisch Vuur met als doel een bijdrage leveren aan het mogelijk kunnen organiseren van de Olympische Spelen in Nederland.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Ik was de eerste vrouwelijke voorzitter van de tennisbond (KNLTB) met destijds 700.000 leden, de tweede sportbond van Nederland

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee

 • beschrijving: Als secretaris van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond was ik verantwoordelijk voor de uiterst complexe en gevoelige bestuurlijke reorganisatie die destijds is doorgevoerd bij de KNLTB.

  advieswerk: nee

  bezoldigd: nee


Onderscheidingen

ridderorden

 • Officier in de Orde van Oranje Nassau, 26 april 2023

overige onderscheidingen en prijzen

 • Erelid KNLTB, 10 december 2010

Reizen

Geen reizen gemaakt


Geschenken

Geen geschenken ontvangen


Anciënniteit

372 dagen
(13 juni 2023 tot heden)