Mr. P.E.M.S. Lokin-Sassen (CDA)foto van Lokin-Sassen, P.E.M.S.

Pia Lokin-Sassen (1946) is sinds 31 oktober 2017 lid van de CDA-fractie in de Eerste Kamer.

Pia Lokin-Sassen was eerder lid van de Eerste Kamer van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015.Personalia

 • geboren te 's-Hertogenbosch, 9 oktober 1946
 • gehuwd

kinderen

 • 3 dochters en 3 zonen

woonplaats

 • Groningen, Groningen

levensbeschouwing

 • Rooms-Katholiek

Opleidingen

 • Nederlands recht, Katholieke Universiteit Nijmegen, van 1964 tot 1971
 • gymnasium alfa, Europese School te Brussel (Ukkel), België, van 1959 tot 1964
 • gymnasium alfa, St. André te Brussel (Elsene), België, van 1958 tot 1959

Loopbaan

functies

 • Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal vanaf 31 oktober 2017 en eerder vanaf 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • Gastdocent mensenrechten bij Faculteit Rechtsgeleerdheid RUGroningen vanaf 2009 tot 2010
 • Kantonrechter–plaatsvervanger bij de rechtbank Groningen, vanaf 2002 tot 2006
 • Directeur-medevennoot van uitgeverij Chimaira bv, (wetenschappelijke boeken en tijdschriften op het gebied van Romeins en Byzantijns recht) vanaf 1999
 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbanken Groningen, Leeuwarden en Assen vanaf 1983 tot 2002
 • Plv. griffier van de Raad van Beroep / Ambtenarengerecht Groningen vanaf 1975 tot 1983
 • Lid Dagelijks Bestuur Faculteit Rechtsgeleerdheid RUGroningen vanaf 1975 tot 1977
 • Wetenschappelijk medewerker I / universitair docent vakgroep staatsrecht Faculteit Rechtsgeleerdheid RUGroningen (vanaf september 1979 parttime) vanaf 1974 tot 2009
 • Advocaat en procureur te Nijmegen, kantoor Haitsma Mulier, Sassen en Byvanck vanaf 1971 tot 1974

andere activiteiten

 • Medeoprichtster en secretaris Stichting Jan Kroonfonds vanaf 2009 tot 2015
 • Redactielid Huisorgaan Jonge Vrouwen Gilde vanaf 2009 tot 2013
 • Beheerder van enkele recreatiewoningen vanaf 2004
 • Voogdes Sint Annen of Mepschen Gasthuis te Groningen vanaf 2000 tot 2009
 • Lid bestuur Stichting Katholiek Nieuwsblad vanaf 2000 tot 2004
 • Lid en vanaf 2009 voorzitter St. Vincentiusvereniging afdeling Groningen vanaf 1998 tot 2015
 • Bestuurslid Stichting Donner Boekerij vanaf 1995 tot 1 juni 2014
 • Medeoprichtster en bestuurslid Stichting `Oppenheim-leerstoel' vanaf 1995 tot 1 juni 2014
 • Lid Organiserend Comité herdenkingsbijeenkomst Jhr mr Ch.J.M. Ruijs de Beerenbrouck te Maastricht vanaf 1985 tot 1986
 • Bestuurslid familiestichting vanaf 1984 tot 2012
 • Redactielid Juridisch tijdschrift Recht en Kritiek vanaf 1975 tot 1981

Functies naast het Eerste Kamerlidmaatschap

actueel

 • Beheerder van enkele recreatiewoningen vanaf 2004
 • Directeur-medevennoot van uitgeverij Chimaira bv, (wetenschappelijke boeken en tijdschriften op het gebied van Romeins en Byzantijns recht) vanaf 1999

afgesloten

 • Medeoprichtster en secretaris Stichting Jan Kroonfonds vanaf 2009 tot 2015
 • Redactielid Huisorgaan Jonge Vrouwen Gilde vanaf 2009 tot 2013
 • Lid en vanaf 2009 voorzitter St. Vincentiusvereniging afdeling Groningen vanaf 1998 tot 2015
 • Bestuurslid Stichting Donner Boekerij vanaf 1995 tot 1 juni 2014
 • Medeoprichtster en bestuurslid Stichting `Oppenheim-leerstoel' vanaf 1995 tot 1 juni 2014
 • Bestuurslid familiestichting vanaf 1984 tot 2012

Partijpolitieke functies

 • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA), vanaf 31 oktober 2017
 • bestuurslid CDA Vrouwenberaad Provincie Groningen, vanaf 2015
 • lid van het Christen Democratisch Appèl (CDA) afd. Groningen, vanaf 1991

vorige

 • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal (CDA), van 7 juni 2011 tot 9 juni 2015
 • docente Staatsinrichting aan de CDA Talent Academie van 2007 tot 2016
 • lid integriteits/royementscommissie CDA, van 2011 tot 2015
 • voorzitter CDA Vrouwenberaad Provincie Groningen, van 2010 tot 2015
 • Lid Dagelijks Bestuur CDA Provincie Groningen van 2010 tot april 2015
 • lid commissie Grote stedenbeleid van het CDA, van 2007 tot 2011
 • lid commissie Eerste Kamer van het CDA van 2007 tot 2008
 • lid van de CDA-fractie van de gemeenteraad Groningen van 2005 tot 2006
 • lid steunfractie CDA gemeenteraad van Groningen, van 2001 tot 2003

Activiteiten

 • lid Jonge Vrouwen Gilde, vanaf 2009
 • lid Nederlandse Associatie van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (als Dame van Magistrale Gratie), vanaf 2006
 • lid Dickens Fellowship Haarlem Branch, vanaf 1978
 • lid Juridisch Genootschap Groningen 'Pro Excolendo Jure Patrio', vanaf 1976

Onderscheidingen

overige

 • Kruis (Ridder) van de Nederlandse Associatie van de Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta (2016)

Publicaties

 • 'Aletta Jacobs en het Vrouwenkiesrecht', in Groninger Opmerkingen en Medelingen (2017)
 • 'De Eerste Kamer der Staten-Generaal: Van aristocratisch tot democratisch bolwerk tegen de waan van de dag', in Groninger Opmerkingen en Medelingen (2015)
 • 'Bezield staatsrecht, een bloemlezing uit het wetenschappelijk werk van A.H.M. Dölle', (Deventer 2014), met Hansko Broeksteeg, Dineke Dölle-Uildriks en Eric Janse de Jonge)
 • 'Jan Kroon , zijn leven en werk', (Groningen 2014 en tweede druk 2017), met Jitske Anna Koetsier en Rieks Kroon
 • 'Charles Ruijs de Beerenbrouck herdacht’, in: Groninger Opmerkingen en Mededelingen (2012)
 • 'De balie: in de leemte voorzien?', in ARS AEQUI, jaargang 59, 6 (juni 2010)
 • 'Eureka Europa!', in Groninger Opmerkingen en Mededelingen (2010)
 • 'Rechten studeren in de jaren zestig', in Te Recht in Nijmegen (2003)
 • 'Koningin Wilhelmina, de opperbevelhebber en de ministeriële verantwoordelijkheid', in Een vreemde man en die ons vreemd ontviel, Liber Amicorum voor E.W.A. Henssen 1950-1999 (2000)
 • ‘Jonkheer mr Charles Ruijs de Beerenbrouck, rots in de branding’, in: ’t Suideras en zijn bewoners, Zutphen (1994)
 • 'De arbeidsenquête van 1887', in Schetsen voor Bakels (1987)
 • 'Binnentreden tegen de wil van de bewoner', in De Gemeentestem, nr. 6764 (maart 1984)
 • 'Het begrip "passende arbeid"', in Recht en Kritiek 1/81
 • 'Een "Kritiese inleiding in de rechtswetenschap" van M. Miaille' (boekbespreking), in Recht en Kritiek 1/80
 • 'Een geschiedenis van tien jaar abortusstrijd in Nederland' (boekbespreking), in Recht en Kritiek 1/78
 • 'Klassejustitie in Nederland? Verslag van een symposion', in Recht en Kritiek 2/77
 • 'De rechtspositie van het wetenschappelijk personeel aan universiteiten en hogescholen', in Recht en Kritiek 2/76
 • 'Het sociaal vestigingsbeleid van de gemeente Rotterdam', in Recht en Kritiek 3/75, met Eke Poortinga
 • 'Parlement en Wetgeving in 1973-1974', in Bestuurswetenschappen, 28e jaargang, (7 november 1974) met mr. drs. A. Postma, mr. J. Seidel en mr. J. Vis
 • 'De balie, een leemte in de rechtshulp?', in ARS AEQUI, XIX, 6 (juni 1970), met Th.M.A. Claessens, M.I. 't Hooft, J.I.M. Jacops en J. Keereweer

Hobby's

 • zwemmen, wandelen, reizen, schilderen en lezen

Anciënniteit

1997 dagen
(31 oktober 2017 tot heden)
(7 juni 2011 tot 9 juni 2015)