foto van mr. R.M.L.A.  Leenders  (PvdA)

Raymond Leenders (1951-2003) was van 10 juni 2003 tot 8 september 2003 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer.

De heer Leenders is overleden op 8 september 2003. Hij is herdachtPDF-document in de plenaire vergadering van 30 september 2003.


Anciënniteit

90 dagen
(10 juni 2003 tot 8 september 2003)